Projektwoche - Tiere - Elefanten

14 Elefanten 15 Elefanten 16 Elefanten 17 Elefanten
18 Elefanten 19 Elefanten 20 Elefanten 21 Elefanten
22 Elefanten 23 Elefanten 24 Elefanten 25 Elefanten
26 Elefanten 27 Elefanten 28 Elefanten 29 Elefanten
30 Elefanten